За нас

Добредојдовте во ГЛЕЧЕР

ИСТОРИЈАТ НА КОМПАНИЈАТА

Компанијата ГЛЕЧЕР е основана 2001 година.
Има 85 вработени од самиот почеток, работевме со мали капацитети, како имаше побарување така и се ширевме. Од 2010 г. работиме паралелно и со италијански партнер за кој работиме готов производ сега работиме со капацитет од производство од 300 до 500 пара дневно.
Инаку фирмата ГЛЕЧЕР работи и за македонски пазар, има извоз и за Бугарија, Србија, Црна Гора и мал дел од Косово.
ГЛЕЧЕР КУМАНОВО